Komité - Dorte Kirch Jakobsen

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Charlotte Ravn, Dorthe Krogh og Ellymira Kinnie Olsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. november 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.2597SM).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk hjælp til Dorthe, som på tragisk vis er blevet enke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03014