Komité - Donationer til Aldrig AFK

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Niels Peter Forsberg-Olesen, Jannik Bjørn Petersen og Morten May Jørgensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten ”Aldrig AFK”.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til forbedring af udstyr samt dække rejseomkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02528