Komité - Domestic Science

29-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Christian Bunk Svane, Ditte Bunk Svane og Lars Kjølby Lund.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. oktober 2020 til den 29. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.40813648)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forbedring af hjemmeside med undervisning i madkundskab.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til undervisningsmateriale til madkundskabsundervisning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02920