Komité - Danmarks Ferguson Museum

16-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Henrik Nielsen, Birgit Elsebeth Larsen og Jan Aagaard

Indsamlingsperiode

Fra den 17. juli 2020 til den 16. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fergusonmuseum.dk), sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 735318)  og kontooverførsel (Reg. 9874 Konto 30500622000)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og bevarelse af Danmarks Ferguson Museum med bevarelse af kulturarven den grå Ferguson traktor, tab af indtægt under Corona krisen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02627