Komité - Benjamins Ro

19-09-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Louise Falgreen Barrett, Iain Wentworth og Jeanne Métais Wentworth.

Indsamlingsperiode

Fra den 19. juli 2021 til den 19. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 40158898) og kontooverførsel (Reg. 7244 konto 2076294).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bygning af shelter i samarbejde med Danske Veteranhjem, til brug for veteraner som har PTSD eller andre sociale/psykiske problemer forårsaget af udsendelse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Danske Veteranhjem’s vedligeholdelse og eventuelt udvidelse af shelter-området.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03786