Komité - Alkaem Komité

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Abdul Hassan Judy Hassan, Raysan Kazem Rashid og Batol Raysan Rashid.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2137 Konto 6874539641)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Alkaim Orphan Care Foundation i Irak, som hjælper irakiske familier uden forsørger, ældre og forældreløse børn, som befinder sig i Irak, Iran, Jordan, Syrien og Tyrkiet. Midlerne tildeles i form af økonomisk støtte, lægehjælp, hjælpe til skoler herunder redskaber til skoleelever, tøj, fødevare mm. Derud over anvendes midlerne til skolebyggerier og renovering af nedslidte hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03677