Kollund Skole og Børnehus Støtteforening

18-10-2021

Kontaktoplysninger

Kalveknækket 47, 6340 Kruså  - CVR: 36313587

Indsamlingsperiode

Fra den 19. oktober 2020 til den 18. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kollundsbørn.dk), og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via Mobile betalingsløsninger (Nr.248414) og kontooverførsel (Reg.7045 Konto 1468642)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at understøtte etablering af en ny, bæredygtig legeplads der fremmer leg og læring og tager hensyn til biodiversitet og nogle af FN's verdensmål.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til støtte Kollund Skole jævnfør Kollund Skole Børnehus Støtteforenings vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02837