Køge Bugt Stenrev

02-10-2021

Kontaktoplysninger

Mølleskovvej 3,  2670 Greve – CVR 41453656

Indsamlingsperiode

Fra den 3. oktober 2020 til den 2. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.koegebugtstenrev.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 443070)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af stenrev med henblik på genopretning af havmiljøet.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, over-skydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller at formålet ikke kan op-fyldes, skal midlerne anvendes til almennyttige formål. Formål skal dog være i overensstemmelse med foreningens formål og midlerne skal anvendes inden for en periode på 5 år, regnet fra datoen for opløsningen. Såfremt det ikke er muligt, skal midlerne anvendes til aktiviteter inden for det maritime område i Køgebugt kommuner. Der vil blive lagt vægt på tiltag og aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02845