Københavns Universitet

12-05-2021

Kontaktoplysninger

Nørregade 10, 1165 København K - CVR: 29979812

Indsamlingsperiode

Fra den 13. maj 2020 til den 12. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.oresundsakvariet.ku.dk) og online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram)
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 187668) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Øresundsakvariet. Herunder lønomkostninger og pleje til dyrene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02610