Klimabevægelsen i Danmark

30-09-2021

Kontaktoplysninger

J.C. Christensens Gade 2, 2300 København S

CVR: 34364672

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.klimabevaegelsen.dk, www.dgsb.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.744330, 393182, 888758, 434834, 909488, 111555, 154545, 119910) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1072356).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte årets arbejde i Klimabevægelsen og de tilknyttede Temagrupper og samarbejde med andre organisationer og partnere.

Herunder til udstyr og materialer til events og demonstrationer. Informationsmateriale. Transport til events og møder. Leje af lokaler. Hvervning af nye medlemmer. Administrationsomkostninger, f.eks. til bank og hjemmeside.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02723