Kirke på vej Roskilde

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Solrød Strandvej 42, 2680 Solrød Strand, CVR 38251538.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kirkepååvej.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.64138) og kontooverførsel (Reg.3409 Konto 12833431).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens virke lokalt og nationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02799