KhoraStøtte Danmark

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Klokkerfaldet 70, 8210 Aarhus V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.khora-Danmark.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes i henhold til foreningens formålsparagraf om støtte til Khora Athens arbejde i Athen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02383