KenyaHelp

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Løjenkærvej 16, 8300 Odder

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kenyahelp.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vidensdeling, praktisk og økonomisk støtte til lokale sociale projekter i Nyandiwa/Godbura området i Kenya med fokus på familie og netværkspleje for forældreløse samt uddannelse og levevilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02393