Kattemødre Hjælpen

21-08-2021

Kontaktoplysninger

Bytoften 8, 5600 Faaborg

CVR: 40991433

Indsamlingsperiode

Fra den 22. august 2020 til den 21. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 580721) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forebyggende og forplejende arbejde med katte. Herunder neutraliseringer af katte, husly, foder, kattegrus, medicin, dyrelægeregninger og transport omkostninger.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et internat som sal videreformidle dem til nye hjem samt en bil til transport.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02704