Kattekøbing

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Esrumvej 285, 3000 Helsingør – CVR 36176970

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 29920834, 74497616) samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kattekøbing.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg.9056 Konto 4583769477)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjemløse katte. Herunder til dyrlæge, medicingrus og foder.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler fordeles ud til dyrlægerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02989