Katte på bornholm

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Præstegårdsvejen 5, 3700 Rønne, CVR 39824345

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 46951118) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ®hjælp til vildtlevende katte. Herunder dyrelægeregninger, mad, materialer til vinterhuse og andre katte artikler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02542