Karrierekvinder I/S

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Rantzausgade 23B, 2200 København N - CVR: 41130709

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.10er.app).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.nr.: 3409 kontonr.:12967942).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcast.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02606