Kaninværnet

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Pregehøjvej 3, 4800 Nykøbing F - CVR 38787101

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kaninvaernet.dk, www.foreninglet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5359 Konto 0245988) og mobile betalingsløsninger (nr. 311658)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift og kampagner

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03190