JYLLANDS PARK ZOO ApS

09-04-2021

Kontaktoplysninger

Haunstrupvej 13, 6920 Videbæk, CVR 26670950

https://www.jyllandsparkzoo.dk/da

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2020 til den 9. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://www.jyllandsparkzoo.dk/da) & sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 30557) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til omkostninger forbundet med at drive Jyllands Park Zoo, herunder bl.a. drift, foder mv. til dyrene, dyrelægeregninger, lønninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02427