JunkFood

19-04-2021

Kontaktoplysninger

Refshalevej 173C, 1432 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2020 til den 19. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.junkfood.dk) og sociale medier (Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for JunkFoods driftsomkostninger, herunder råvarer, emballage og leje af køkken. Da JunkFoods ambition er at sikre et varmt og næringsrigt måltid til alle de mange sultne gadefolk i København.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre lignende organisationer, foreninger, institutioner eller personer med samme formål og målgruppe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02368