Julehjælpen.dk

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Øster Allé 56, 2100 København Ø - CVR 35555153

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.julehjaelpen.dk), sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.95737) og kontooverførsel (Reg.0759 Konto 3225583187)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og hjælp til udsatte familier med børn, så de kan holde jul for deres børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03554