Julehjælp Struer Provsti

15-01-2021

Kontaktoplysninger

Kirkegade 42, 7600 Struer  

CVR: 35271848

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 15. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, plakater, aviser og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 761332) og kontooverførsel (Reg.7602 Konto 0001361894).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp i Struer Provsti for vedtægtsbestemte formål.

At yde hjælp til betrængte familier og enlige.

Yde støtte til betrængte med tilknytning til Folkekirken til fejring af Julen efter traditionerne.

At støtte betrængte i forbindelse med konfirmationer. Deltagelse på sommerlejre, skoleophold og andre relevante formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02832