Juelsminde Naturlegeparks Venner

12-08-2021

Kontaktoplysninger

Sverrigsvej 14, 7130 Juelsminde

Indsamlingsperiode

Fra den 13. august 2020 til den 12. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.juelsmindenaturlegepark.dk), med skiltning ved legepladsens faciliteter og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 994681)  og kontooverførsel (Reg. 4183 Konto 0012126611)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse af Legeparkens faciliteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02713