Jerusalems Kirkens Menighed

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Stokhusgade 2, st., 1317 København K

CVR: 13089418

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.585965) og kontooverførsel (Reg. 4180 Konto 4360105830)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fornyelse og renovering af vandinstallationer i Mulungwishi og omkringliggende landsbyer i den sydlige del af den Demokratiske Republik Congo.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02838