Islamisk Kultur Center

20-05-2021

Kontaktoplysninger

Valdemarsgade 3, 1665 København V - CVR 31337119

Indsamlingsperiode

Fra den 30. april 2021 til den 20. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.33117) og kontooverførsel (Reg. 2191 Konto 6294207862)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationerne International Liability Association, Diversity Farklilik Dernegi og International Fraternity Association. Herunder til hjælp til fattige mennesker rundt omkring i verdenen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03497