Innocent Orphan

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Stadionvej 79, 1. tv., 2600 Glostrup

CVR: 34681813

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30949) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 11263011)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Innocent Orphan vedtægtsbestemte formål:

At udleve udviklingsbistand og nødhjælp til Pakistan.

At udøve velgørende og almen gavnlig virksomhed i Danmark såvel som Pakistan.

At skabe en tryg og stabil hverdag for forældreløse børn, som fremmer foreningens formål, lokalt, regional, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02839