IMO ApS

23-09-2021

Kontaktoplysninger

IMO ApS, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

CVR. 41294485

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2020 til den 23. september 2021.

Indsamlingsmåde

De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal. (10er.app)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for podcasten ”Mads og Niels Ufiltreret”. Herunder økonomisk bidrag og potentielle køb af udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02764