IGF Danmark

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Herluf Trolles Vej 15, 5700 Svendborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.igfdanmark.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.9871DE).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et fattigt område i Vestbengalen, Indien. Herunder enten til støtte under Corona eller naturkatastrofer som f.eks. stormflod

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02784