IChange

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Havneparken 2, 7100 Vejle, CVR 35910549

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.111744) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13089450)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekt om etablering af naturbørnehave.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02809