Human Rights Watch Scandinavia

30-06-2021

Kontaktoplysninger

 Store Kannikestræde 10, 1169 København K, cvr. nr. 37009806

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 159325) og kontooverførsel (Reg. 37009806 Konto 4396610626 samt IBAN 7720004396610626)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for internationalt arbejde, med fokus på at fremme og forsvare menneskerettigheder globalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02744