Human Action Aid Foundation ( fond )

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Brønshøjholms Allé 3, 2700 Brønshøj - CVR 37612995

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.humanact.org).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8117 Konto 1062519)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Afghanistan, herunder Connecther's AIL’s Women’s Legal Clinic Project i Herat”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04280