House of Hearing

14-08-2021

Kontaktoplysninger

Sankt Knuds Vej 36, 1.1903 Frederiksberg C - CVR 30213270

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2020 til den 14. august 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.houseofhearing.dk) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 52947) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 3178224859)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering af telefonrådgivning og rådgivningsaftener inden for høreområdet. Herunder Udgifter til drift og efteruddannelse

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03314