Hope Rising

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Hope Rising, Mørkhøjvej 126, 2860 Søborg – CVR 39719355

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5958 Konto 0001103443)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge i udviklingslandende. Herunder skolegang, mad, huslys, medicin og tøj, samt støtte til børnehjem og driften heraf.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal de midlerne anvendes til køb af jord i udviklingslandende til bebyggelse af børnehjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02864