Hjernebarnet

19-11-2021

Kontaktoplysninger

Larsen Stevns Vej 6, 9310 Vodskov - CVR  32036333.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. november 2020 til den 19. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.824127)  og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13123667).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udbrede hjemmetræning af hjerneskadede børn og forbedre forholdene for hjemmetrænende familier jævnfør det vedtægtsbestemte formål §3.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03006