Hjælpeorganisationen Hearts & Hands

31-12-2021

Kontaktoplysninger

A.D. Jørgensens Vej 19, 1. tv., 2000 Frederiksberg - CVR 27485871

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.heartsandhands.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.68430) og kontooverførsel (Reg. 5381 Konto 0398046)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens udgifter. Herunder til husleje, telefon, hjemmeside, transport og løbende driftsomkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03481