Hjælp til Lines operation i USA

01-09-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Tina Holm Pedersen, Malene Mai Kleinert og Lene Urup Guldager.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. april 2021 til den 1. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7701 konto 0002004628) og mobile betalingsløsninger (nr. 20337917) og mobile betalingsløsninger (nr. 20337917).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Line Kleinert’s operation i USA for MALS, samt efterfølgende undersøgelse i Tyskland.
I tilfælde af, at der er et
overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til personer med lidelsen MALS

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03429