Helping Hand

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Sigridsvej 33, 8220 Brabrand  

CVR: 38045105

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.helping-hand.dk), sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 48115).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn i Palæstina. Herunder arbejde for at børnene får deres basale behov opfyldt, såsom retten til leg og sport samt kreativitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02843