Helligaandskirken

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Niels Hemmingsens Gade 5, 1153 København K, cvr. nr. 46097718

https://www.helligaandskirken.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 77980) og kontooverførsel (reg. Nr. 2191 kontonr. 4387969212).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirkens arbejde, herunder også

- venskabsmenighedens flygtningeskole og klinik i Libanon,

- From Nobody to Somebody, der hjælper enker, børn og forældreløse børn i det nordlige Uganda

- ”Hugs and Food” værested for hjemløse

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02524