Hay Nako Organization

15-01-2021

Kontaktoplysninger

Øster Søgade 108, st. 3. 2100 København Ø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 15. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.haynako.org), online indsamlings-platform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Humanitære formål - primært udgifter til mad/vand, skolematerialer og aktiviteter før børnene på gaden og i

Slummen i byen Mandaue i provinsen Cebu.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02139