Halsnæsfonden

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Stationsvej 1, 3390 Hundested - CVR 41208473

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0553 Konto 137610)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Halsnæsfondens vedtægtsbestemte formål: At yde økonomisk støtte til sociale, kulturelle, økologiske og/eller bæredygtige projekter der er lokalt forankret i Halsnæs Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03243