HackYourFuture

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Enghavevej 80C, 3., 2450 København SV -CVR 38533193

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hackyourfuture.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, GitHub) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 237428) og kontooverførsel (Reg. 5361 konto 0269029).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til foreningens undervisningsforløb i webudvikling for udsatte befolkningsgrupper i Danmark og udvikling af fællesskabet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05154