Håb i psykiatrien

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Sortedam Dossering 81, kl., 2100 København Ø – CVR 39527871

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.haabipsykiatrien.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.58848, 25848)  og kontooverførsel (Reg.2150 Konto 4395521891)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen og udlodning af midler til aktiviteter, i overensstemmelse med foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03049