Grundtvigsk Forum

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Farvergade 27, 1463 København K - CVR 56852417

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.grundtvig.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.717260) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12968264)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål om at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udfolde disse tanker i nutidens danske virkelighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03598