GreenNation-DK

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Hobrovej 32, 3. th., 8900 Randers C – CVR 40820361

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.greennation-dk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.61310595) og kontooverførsel.(Reg. 9255 Konto 6291603503)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for grønomstilling projekter og humanitær formål. Herunder Naturfrednings Forenings projekter i DK til støtte af børn i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02988