GreenKayak

20-08-2021

Kontaktoplysninger

Burmeistersgade 26, 1429 København K

www.greenkayak.org

Indsamlingsperiode

Fra den 21. august 2020 til den 20. august 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.greenkayak.org), og sociale medier (Facebook).De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Mobile-Pay:21893) og kontooverførsel(reg.nr.:9570 kontonr.:12580452).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02883