Græske Hunde

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Sankt Knuds Vej 39, 1903 Frederiksberg C - CVR 30741765

Indsamlingsperiode

Fra den 5. april 2021 til den 30. april 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 88483)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til dyr fra pludselig lukket internat i Athen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03462