Græske hunde

28-06-2021

Kontaktoplysninger

Sankt Knuds Vej 39, 1903 Frederiksberg C, CVR 30741765

www.graeskehunde.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 29. juni 2020 til den 28. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.graeskehunde.dk)  og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 88483). (reg.nr.:0890 kontonr.:20408998)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til dyr i nød, primært i Grækenland, herunder støtte til dyreinternater, foderprogrammer, hjælp til dyrlægeregninger, etc.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02571