Givskud Zoo ZOOTOPIA S/I

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Løveparkvej 3, 7323 Give - CVR 75318219

Indsamlingsperiode

Fra den 9. juni 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.giveskudzoo.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.94618) og kontooverførsel (Reg. 7030 Konto 0002358554)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for d riften af Givskud Zoo grundet Covid-19 restriktioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03688