Geel MTB Sporlaug

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Landfogedvej 1, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse, og forbedring af de offentlige MTB spor i Geel Skov, i samarbejde med skov- og naturstyrelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02385