Frilandsmuseets Venner

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Kongevejen 100, 2800 Kongens Lyngby - CVR 29754438

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.513776, 548764, 935856, 538334, 242300, 752226, 526280, 880003, 762902, 966610)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift (materialer og redskaber) og udvikling (videreuddannelse) af de aktiviteter som Frilandsmuseets 10 laug tilbyder museumsgæsterne. Herunder møllerlaug, havelaug, køkkenlaug, håndarbejdslaug, smedelaug, brugsuddelerlaug, festivallaug, knivlau, biav-lerlaug og landsbylaug.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03588